contrast1.jpgcontrast2.jpgcontrast3.jpgcontrast4.jpg

 Cikkolvasó

SZAPPANBARÁT PROGRAM

 

(ötletek a közös internetes szappanozáshoz)

(ideas of common soap making on the web)

 

Aki valamelyik hónapban csatlakozni szeretne az aktuális közös tevékenységhez, mindig időben jelezze felém ezen szándékát (lehetőleg még az előző hónapban). A szappanalkotások fotóit és a kapcsolódó anyagokat természetesen minden résztvevő megkapja (és természetesen mindenki hozzájárulásával szabadon felhasználhatja, pl. közzéteheti a saját weboldalán), beküldeni nekem kell őket- továbbítom. A program legkorábban 2013. januárjától indul.

 

If somebody wants to join to the monthly activity, please notify in advance (possibly in the preceding month). Photos and added material will be sent to all of the participants (everybody can use them freely, publish the material on their websites in accordance with the previous approval of the owners). The material should be sent to me- I will forward it. The earliest launch of the program: 01. 2013.

 

A program éves menete

Activities for the year

 

Január: SZAPPANHUMOR (közös anyag összeállítása: lehet szappanos vicc, kép, bármi szappannal kapcsolatos és a résztvevő által mókásnak tartott dolog)

 

January: SOAPY HUMOUR (compilation of some funny soapy things, like a funny soap photo or a soapy joke...)

 

Február: FOTÓPÁLYÁZAT (a jelentkezők beküldött szappanfotóira szavazást írunk ki, a legjobb kép készítőjének díja: minden résztvevő küld neki egy szappant ajándékba)

 

February: SOAP PHOTO COMPETITION (we put the presented photos to the vote, the best photo maker’s prize: all participants send him/ her a small soapy gift)

 

Március: EGY SZAPPAN- EGY ALKOTÓ (cikk beküldése, melyben bemutatjuk egy különleges / kedvenc munkánkat)

 

March: ONE SOAP- ONE CREATOR (send us an article about one of your soapy works- favourite or particular)

 

Április: SZAPPANÖNTŐ FORMÁK (egyedi szappanöntő formákra gyűjtünk ötleteket)

 

April: SOAP MOULDS (we collect ideas for exceptional or avant-garde soap moulds)

 

Május: SZAPPANTARTÓ ÖTLETEK (-//-)

 

May: SOAP DISHES, SOAP HOLDERS (particular soap dishes)

 

Június: SZAPPANLÁNC (lehetőség egymás szappanjainak kipróbálására, a résztvevő szappanarcok láncot alkotva elküldenek a párjuknak egy-két darabot a saját kollekciójukból leírással)

 

June: SOAPCHAIN (possibility to try some of each other’s soaps; the participants send one or two soaps to their partner in the chain evolved by us)

 

Július: LOKÁLPATRIÓTA SZAPPAN (olyan szappan elkészítése, amelyben kizárólag a szappankészítő élőhelyén található anyagok kerülnek felhasználásra, vagy a szappankészítő saját kultúrköréből merített inspirációra készül- fotók, leírások beküldése)

 

July: SOAPS OF A PLACE (create a “local soap” containing exclusively local material of your habitat and / or made of cultural inspiration- photo and description)

 

Augusztus: SZAPPANSZOBRÁSZ (lehet valamilyen érdekes, vagy jópofa 3D –s forma, vagy valamilyen építmény szappanból... - fotó)

 

August: SOAP SCULPTOR (funny or interesting 3D soaps or soap “buildings”...-photo)

 

Szeptember: SZAPPANFESTŐ (kép kialakítása a szappanon bármilyen technikával- fotó)

 

September: SOAP PAINTER (modelling a picture on the surface of your soap with any kind of soap making technique)

 

Október: MUZSIKÁLÓ ÉS MESÉLŐ SZAPPANOK (zenei, irodalmi, film- vagy egyéb (pl. utazás) élmény “elszappanosítása”- leírás és fotó)

 

October: ROMANTIC AND MUSICAL SOAPS (“saponification” of an artistical adventure like music, literature, traveling...- photo with description)

 

November: GYÓGYÍTÓ SZAPPANOK (pl. egy különleges gyógynövényes darab elkészítése -cikk)

 

November: HEALING SOAPS (for example creating a unique herbal soap- presentation in an article)

 

December: ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! (mindenki elkészíti az ünnepi, újévi szappanjait – ismételten szappanláncot alkotva mindenki küld egyet ajándékba a párjának)

 

December: LET’S CELEBRATE TOGETHER! (everybody’s making festive soaps at this time- making a new “soapchain” participants send one of those to their soapchain partners as a gift)